toggler

Privacyverklaring

Identiteit
Stolk Flora, gevestigd aan Albert van ’t Hartweg 42, 2665MJ, Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.stolkflora.nl
Albert van ’t Hartweg 42 2665MJ, Bleiswijk, 010-5279272
Voor vragen kunt u contact opnemen via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stolk Flora verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons vertrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden/Grondslag
Stolk Flora verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

Contactformulier
Wanneer u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuur, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang benodigd is voor de volledige beantwoording of afhandeling van het formulier of de e-mail. Wij verzamelen:
- Naam
- Bedrijfsnaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stolk Flora en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stolk Flora wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen met derden
Stolk Flora deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stolk Flora blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stolk Flora uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat op uw computer of mobiele apparaat wordt gezet als u een webpagina bezoekt. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies identificeren geen personen, maar alleen computers.

Stolk Flora maakt gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies kunnen wij de statistieken, via Google Analytics, van onze website bijhouden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben onze Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Jouw IP-adres wordt als anoniem weergegeven en wij delen geen gegevens met Google.

Beveiliging
Stolk Flora neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]