toggler

Keurmerken

Telen volgens de richtlijnen van MPS Florimark Production

Stolk Flora vindt het belangrijk om zo duurzaam mogelijk te telen. Daarom werken we in ons bedrijf volgens de richtlijnen van MPS. Die afkorting staat voor ‘More Profitable Sustainability’. Al sinds 2006 bezitten we het hoogste MPS-certificaat: MPS Florimark Production. Die certificering geeft telers richtlijnen op uiteenlopende gebieden; van kunstmest tot gewasbeschermingsmiddelen, van energie tot afval, van arbeidsvoorwaarden tot veiligheid, en van kwaliteit tot klanttevredenheid.

Het MPS Florimark Production certificaat krijgt een bedrijf niet zomaar: daarvoor hebben we de certificaten MPS A+, MPS GAP, MPS Quality en MPS Socially Qualified behaald. En ook de consument kan zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Via Follow your flower or plant kunnen zij online checken aan welke certificeringen Stolk Flora voldoet.

MPS-ProductProof: Onze license to produce

Vanaf het allereerste begin zijn we betrokken bij MPS-ProductProof. Door middel van bladmonsters controleert MPS onafhankelijk of onze orchideeën ook echt ‘natural’ zijn. Dat is het bewijs van wat we altijd zeggen: dat we onze orchideeën kweken met alleen maar biologische, bijvriendelijke middelen.

MPS A+

We zijn zuinig op onze natuurlijke bronnen. Dit tonen wij aan via de MPS-ABC certificering, een meetlat die aantoont hoe milieuvriendelijk Stolk Flora is. MPS kijkt naar de verbruikte voedingsstoffen, energie, water en de afvalverwerking. Stolk Flora haalt in de vergelijking met andere teeltbedrijven de meest milieuvriendelijke status, MPS A+.

MPS GAP

In onze manier van telen proberen we zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven. Met MPS-GAP gaat Stolk Flora nog verder dan het wereldwijd bekende GLOBAL GAP-certificaat. MPS-GAP stelt hoge eisen aan veilige, duurzaam geteelde, kwalitatief goede en traceerbare planten. Daarom houden we elke dag nauwkeurig bij welke voedings- en hulpstoffen we gebruiken voor onze ‘natural orchids’.

GRASP

Goed voor mensen zorgen. Er zou eigenlijk niet eens een keurmerk voor moeten bestaan, zo vanzelfsprekend vinden we het bij Stolk Flora. Om te bewijzen dat we écht om mensen geven, voldoen we graag aan alle vereisten van GRASP. Die afkorting staat voor Global GAP Risk Assessment on Social Practice, de internationale standaard op het gebied van sociale bedrijfsvoering. Die omvat meerdere aspecten, zoals welzijn, beloningsniveau, gezondheid en veiligheid. GRASP is een toevoeging aan het MPS GAP-certificaat.

MPS Socially Qualified

Via MPS Socially Qualified laten we zien dat we voldoen aan de (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. In de praktijk betekent dit dat Stolk Flora de CAO Glastuinbouw altijd volgt, alleen werkt met gecertificeerde uitzendbureaus en dat iedereen gelijke kansen krijgt. Bij Stolk Flora zorgen we goed voor onze mensen.

The Green Community

Stolk Flora is trotse partner van The Green Community, een netwerk van veredelaar, kweker en retail, dat streeft naar een betere wereld door mensen dichterbij de natuur brengen. De doelstelling is om door transparantie en relevant ondernemen, echte maatschappelijke impact te creëren binnen.

Een impact die zich vertaalt in:
• Chemical-free
• Plastic-free (home compostable of 100 % closed loop)
• Respect voor de teler en zijn liefde voor het vak